Uppfödare

Nedan publicerar vi uppfödare som är medlemmar i Svenska Dogo Argentnio Klubben, alla uppfödare som är ansluta till rasklubben ska följa reger och RAS (Rasspecifik avelsstrategi). Alla har registrerat kennel namn i SKK och jobbar självklart även efter deras regler. Kennelnamnet publiceras i bokstavsordning. Är du kennelinnehavare samt medlem i SDAK och vill vara med här på listan maila styrelsen@sdak.se

DEVIL MINDS

Katarina & Carl Nilsson

Mail: katarina_nilsson@hotmail.com

Säffle

LEO TINOS

Rosmarie Uselius 

Mail: wennman@yahoo.com

Uppsala

WESTCOAST COMANDER´S

Louise Hellgren

Mail: alba.nofear@hotmail.com

Halmstad


valp
valp10
valp9
valp3
valp4
valp1
valp2
valp8
valp5
valp7
valp6