Medlemskapet ger dig möjlighet att delta i klubbens utställningar, aktiviteter och kurser samt du stöttar klubben så vi kan driva rasens utveckling vidare.


Genom ditt medlemskap bidrar du till vårt arbete för sunda, friska hundar och för deras plats i samhället.


SKK och SDAK ställer höga krav på de uppfödare som är anslutna till organisationen – för att avelsarbetet ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Målsättningen är att de valpar som föds i Sverige ska vara så friska som möjligt och växa upp till starka och glada hundar. Det vinner alla på!

SKK HAR ANSVAR ÖVER SDAK´s MEDLEMSHANTERING


Vid frågor om medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlemsavdelning:

Telefon: 08-795 30 50 (telefontider mån-fre kl 10-12 och 13-15) E-post: medlem@skk.se


Du kan betala ditt medlemskap direkt via webben och få ditt medlemskort via e-post. Väljnågot av alternativen ovanför


Fullbetalande medlem: 300kr

Familjemedlem: 100kr

Uppfödarmedlemskap:  100 kr


Medlemskap i SMHK ingår medlemsavgiften och du får ta del av deras utbud av aktiviter ect.