Bli medlem i din rasklubb

SKK HAR ANSVAR ÖVER SDAK´s MEDLEMSHANTERING


Vid frågor om medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlemsavdelning:

Telefon: 08-795 30 50 (telefontider mån-fre kl 10-12 och 13-15) E-post: medlem@skk.se


Du kan betala ditt medlemskap direkt via webben och få ditt medlemskort via e-post. Väljnågot av alternativen ovanför


Fullbetalande medlem: 300kr

Familjemedlem: 100kr

Uppfödarmedlemskap:  100 kr


Medlemskap i SMHK ingår medlemsavgiften och du får ta del av deras utbud av aktiviter ect.