Mentalitet


Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar. Alla hundar och hundraser är inte likadana. Vilken personlighet har din hund? Är den lekfull, trygg, energisk, glad i människor? Det kan BPH ge dig svaren på!

Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.


SDAKs styrelse värnar och jobbar för mentaliteten på våra hundar, då och då blossar det upp i media om farliga hundar och då även om förbud av raser. Vi är glada över att SKK anser att det är ett hundägarproblem och att våra politiker fortfarande lyssnar på det. Vi kan jobba med detta tillsamamns och få mer hundar att beskrivas. Vi har som mål att kunna erbjuda våra medlemmar Bph minst 1 gång per år, maj 2023 anordnade vi det i Örebro där 6 hundar beskrevs och alla med godkänt resultat.


Vi i styreslen vill visa vår uppskattning till våra medelmmar och fortsätta att skänka en Bph rosett, kan du inte av nån anledning komma när klubben anordar maila till oss så skickar vi en rosett till dig så snart din hunds resultat finns med på SKKs hunddata.


Nedan är fram till och med 231123 alla Bph beskrivna dogo argentino (32st) och samtliga godkända!


S22156/2009 Blanco Pirata Panda
SE12228/2019 Pakhra Magnifika Charisma
SE18672/2014 Devil Minds Diana
SE19232/2011 Dogotino's Athos
SE23010/2018 Devil Minds Hadar
SE23291/2016 Dogo Vita's Calimero
SE25231/2013 Dogo Vita's Bonnie Tyler
SE26437/2019 Gwansim Boogie Woogie
SE37752/2017 Shiralee Jazzy Jewel
SE40277/2022 Cordoba Hunters Saranda
SE40983/2016 Devil Minds Filur
SE41157/2017 Devil Minds George Clooney
SE41160/2017 Devil Minds Gwyneth Paltrow
SE41161/2017 Devil Minds Greta Garbo
SE41162/2017 Devil Minds Geena Davis
SE45336/2010 Blanco Pirata Roma
SE45416/2019 Cordoba Hunters Maravilla
SE45764/2019 Devil Minds Julia Roberts
SE45766/2019 Devil Minds Janis Joplin
SE49038/2014 Bad Dads Panda
SE50732/2018 Cordoba Hunters Matsumi
SE52070/2012 Zophery's In The End
SE53499/2022 Jackaroo Del Cikuta
SE56162/2019 Devil Minds Kent
SE56164/2019 Devil Minds Katta
SE56165/2019 Devil Minds Karma
SE56168/2019 Devil Minds Kåra
SE58626/2018 Devil Minds Ivanhoe
SE58979/2014 Vitas De Alfa Fiera
SE64021/2020 Cordoba Hunters Apolo
SE64888/2021 Elmelts Rock Me Like A Hurricane
SE66836/2021 Devil Minds Olga