Klubbens historik

Året 1999 samlades några Dogo Argentino ägare som kände att nu är det dags att bilda en klubb för rasen som kan
arbeta framåt och driva igenom rasfrågor. Svenska Dogo Argentino Klubben - DAK uppstod. Svenska Dogo Argentino Klubbens övergripande mål är att väcka intresse för och främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt bevara rasens specifika egenskaper.

Svenska Dogo Argentino Klubben, DAK var då en SKK avtalsansluten klubb och  ansvararde för rasens avel och uppfödning i samråd med Svenska Kennel Klubben, SKK.


Efter nästan 6 års vilande för klubben startade den upp i Januari 2022 igen av ett gäng eldsjälar. Klubben går nu under SMHK, Svenska Moloss och Herdehundsklubben. Klubben har ändrat namn till SDAK.